Teknik Şartnamesine Uygun  Kanalizasyon ve Rögar Hatlarının Temizlenmesi İşi Doğrudan Temin Usulü ile yaptırılacaktır.

1- Fabrikamızın ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı hizmet; M.K.E.K. Mal, Hizmet, Danışmanlık Hizmet Alım Ve Yapım İşleri İhale ve Alım Yönergesinin Dogrudan Temin Başlıklı 24/1 Maddesi Uyarınca Dogrudan Temin Yoluyla Yaptırılacaktır.

2- Firma eksiksiz olarak doldurulmuş her bir sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış birim fiyat teklif mektubu 21 / 06 / 2021 tarihi mesai bitimine kadar bedeli firma tarafınızdan ödenmek üzere KAPALI ZARF içinde Posta veya Kargo ile Fabrikamıza gönderilecektir. Belirtilen tarihten sonra gelen veya Faks ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Teklif zarfının üzerine Kanalizasyon ve Rögar Hatlarının Temizlenmesi İşi teklifidir yazılması gerekmektedir.

4- Verilen teklifler değerlendirme tarihinden itibaren 30 gün geçerli olacaktır.

5- Sipariş teyit pulu bedelin firmaya ait olup, bedeli faturadan tahsil edilecektir.

6- Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu hizmetin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu, anlaşıldığı kabul edilecektir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere dokümanlarda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verilecektir. Dokümanda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak tüm yaptırımlar firma tarafından peşinen kabul edilecektir.

7- MKE Çankırı Silah Fabrikası bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp / yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest bulunmaktadır.

8- 678 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME' nin 30. MA DDESİ nde " 04.01.2002 TARİHLİ VE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU' nun 11' nci MADDESİ nin BİRİNCİ FIKRASINA " g ) TERÖR ÖRGÜTLERİNE İLTİSAKI YAHUT BUNLARA İRTİBATI OLDUĞU, MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI veya EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BİLDİRİLEN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN TEKLİF VERMESİ HALİNDE, BU GERÇEK veya TÜZEL KİŞİLER İHALE DIŞI BIRAKILIR.

9- Geç teslimatlarda HİZMET fatura bedeli üzerinden günlük %0,2 gecikme cezası tahsil edilecektir. Gecikme cezası hiç bir zaman sipariş tutarını geçemez. Gecikme cezası firmanın faturasından tahsil edilir.

Hizmetin Cinsi

Miktar

Birim Fiyat

Teslim Tarihi

Kanalizasyon ve Rögar Hatlarının Temizlenmesi İşi Hizmet Alımı

1 Ad.

 

Yer Teslimini Müteakip 45 Takvim Günü

Hizmet MKE 401 052-Ş nolu Teknik Şartname Hususlarına Göre Yapılacaktır.

 

Firma keseceği faturayı (E-Arşiv Fatura) sistem üzerinden göndermeyecektir. Fatura kaşeli ve ıslak mühür ile ıslak imzalı olarak malzeme ile gönderilecektir. Sistem üzerinden gelen fatura imzalı ve mühürlü olsa dahi fatura işleme alınmayacak ve ödeme yapılmayacaktır.

Teknik Şartname İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :