Fabrikamız ihtiyacı olan   10 Kalem Çelik Raf Yedek Parça alımı aşağıdaki yazılı şartlar ve ekli teknik bilgiler dahilinde doğrudan temin usulü ile  yapılacaktır. 

Fiyat teklifinizin aşağıda yazılı şartlar dâhilinde 21 Mayıs 2021 Saat 15.00’a kadar fabrikamıza kapalı zarf içerisinde ulaştırılmasını, son teklif verme saatine kadar kapalı zarf içersinde teklifin gönderilememesi halinde fabrikamız 0.318.2254060 nolu faksa veya gamze.eren@mkek.gov.tr mail adresine teklif saattinden önce olmak kaydıyla teklif gönderilebilir, bu durumda   teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta veya elden gönderilmesini rica ederiz.

  1. Nakliye işleri yükleniciye ait olup, malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.
  2. Malzemeler siparişe müteakip 30(otuz)gün içerisinde teslim edilecektir.
  3. Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  4. ‰ 5,69 Karar Pulu bedeli Fabrikamıza aittir.
  5. Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve “10 Kalem Çelik Raf Yedek Parça teklifidir” ibaresi yazılmalıdır. Ekteki birim fiyat teklif mektubu firmanız tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfının içerisine koyulacaktır.
  6. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
  7. 1, 2, 3, 4. Kalem Malzemeler 1. Kısım, 5, 6, 7. Kalem Malzemeler 2. Kısım, 8, 9,10. Kalem Malzemeler 3. Kısım olmak üzere Kısımlar Kendi içerisinde KISMİ TEKLİFE KAPALIDIR.
  8. Burada yazılı olmayan hususlar için 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 sayılı K.İ.S.K. ile Kurumumuzca 3(g) kapsamında hazırlanan MKE Kurumu Genel Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapılacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte yazılı hükümler geçerli olacaktır.
  9. Teknik Bilgi İçin: 0318 224 3000(4035)Serhat KÖKÇEOĞLU

Birim Fiyat Teklif Formu İncele İndir
Tekni Bilgi İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :