Fabrikamız ihtiyacı Toplam 1 Kalemde 2 Adet  Basınçlı Boya Kazanı  için doğrudan temin yoluyla alım yapılacaktır. Fiyatınızı aşağıda yazılı şartlar dâhilinde 24 Mayıs 2021 Saat 14.00’a kadar fabrikamıza kapalı zarf içerisinde ulaştırılmasını, Son teklif verme saatine kadar kapalı zarf içersinde teklifin gönderilememesi halinde fabrikamız 0.318.2254060 nolu faksa ve posta rahmi.ataseven@mkek.gov.tr Adresine teklif saattinden önce olmak kaydıyla teklif bildirimi yapılabilir, bu durumda teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta veya elden gönderilmesini rica ederiz.

 

  1. Nakliye işleri yükleniciye ait olup, malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.
  2. Malzemenin teslimi siparişe Muateakip 3 Hafta içinde  teslim edilecektir.
  3. Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  4. ‰ 5,69 Karar Pulu bedeli Fabrikamıza aittir.
  5. Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve “Toplam 1 Kalemde 2 Adet  Basınçlı Boya Kazanı teklifidir” ibaresi yazılmalıdır. Bu fiyat teklifi isteme yazısı firmanız tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfının içerisine koyulacaktır.
  6. Ekli Teknik Şartnameye Göre
  7. Teklif veren Her Firma Test Basınç Raporunu Teklifle Beraber Gönderecektir.
  8. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
  9. Burada yazılı olmayan hususlar için Kurumumuzca hazırlanan MKE Kurumu Genel Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte yazılı hükümler geçerli olacaktır.
  10. Teknik Bilgi:Ramazan ERTAŞ :0318 224 300 00 /4277
Birim teklif formu ve teknik şartname İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :