Fabrikamız ihtiyacı olan 65mSERİGRAFİ İPEĞİ 5 Adet Serisol D, 20 Adet Serisol A, 5 Adet Serisol B, 5 Adet Serisol C, 10 Lt Gölge Silici doğrudan temin usulü ile   aşağıdaki yazılı şartlar ve ekli  birim fiyat teklif formundaki bilgiler   dâhilinde alımı yapılacaktır.

Fiyat teklifinizin aşağıda yazılı şartlar dâhilinde 12.04.2021 Saat 14.00’a kadar fabrikamıza kapalı zarf içerisinde ulaştırılmasını, son teklif verme saatine kadar kapalı zarf içersinde teklifin gönderilememesi halinde fabrikamız 0.318.2254060 nolu faksa veya emine.altinkaya@mkek.gov.tr mail adresine teklif saattinden önce olmak kaydıyla teklif gönderilebilir, bu durumda   teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta veya elden gönderilmesini rica ederiz.

  1. Nakliye işleri yükleniciye ait olup, malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.
  2. Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  3. Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve 65 M2 SERİGRAFİ İPEĞİ VE 5 KALEMDE 10 LT, 35 ADET MALZEME” ibaresi yazılmalıdır. Ekteki birim fiyat teklif mektubu firmanız tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfının içerisine konulacaktır.
  4. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
  5. Burada yazılı olmayan hususlar için 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 sayılı K.İ.S.K. ile Kurumumuzca  3 (g) Kapsamında hazırlanan MKE Kurumu Genel Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte yazılı hükümler geçeli alacaktır.
  6. Teknik özelliklere sahip ürünler temin edilecektir.
  7. Teknik Bilgi İçin: 0318 224 3000 (4326) SEMA OKAY

BİRİM FİYAT TEKLİF FORMU İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :