Alıştırma Eğitimleri   :  Göreve yeni  başlayan kurum personeline işyerinin ve işinin tanıtılması, yeni işine ve çevresine alıştırılması için yapılan eğitimlerdir.       

Yetiştirme Eğitimleri:  Kurum personelinin işinde, aynı düzeyde veya bir üst göreve atanabileceği yeni işinde yetiştirilmesi, o işin istenen nitelikte ve sürede yapabilir hale getirilmesi için yapılan eğitimlerdir.  

Geliştirme Eğitimleri: Kurum personelinin işi ile doğrudan ilgili gelişmeleri, yenilikleri takip edip, öğrenip uygulayabilmesi, daha verimli çalışabilmesi ve motivasyonun artırılması için yapılan eğitimlerdir.   

2017 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı Uygulama Takvimi İncele İndir
© MKE Kurumu 2017