Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Taşkın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Törenine katıldı.

Genel Müdürümüz Sayın  Ahmet Taşkın’ın  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Töreninde Yaptığı Konuşma:
Değerli çocuklarımız, değerli mesai arkadaşlarım,
Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için toplanmış bulunuyoruz. 23 Nisan 1920 tarihi Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır.
Milletvekili seçimleri Atatürk'ün Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış, yine Atatürk'ün 21 Nisan'daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve Milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istenmiştir. Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara'ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. Vekillerin yarıdan fazlası, İstanbul’daki İngiliz işgali sebebiyle bir ay önce kapatılan Meclis-i Mebusan’ın üyesiydi. İstanbul Meclisinin kapatılmadan önceki en önemli kararı Misak-ı Milli’nin ilanıdır. Kapatıldığı sırada da vergi toplamayla ilgili olan Ağnam Kanunu görüşülüyordu. Ankara’daki ilk meclisin birinci görüşmesi başkanlık seçimi, ikinci görüşmesi de  İstanbul’da görüşmeleri yarım kalan Ağnam Kanununun onaylanması olmuştur. Başkanlık seçiminde Erzurum milletvekili olarak İstanbul Meclis-i Mebusan başkanı olan Celaleddin Arif Efendi 109 oy, Anadolu’da misak-ı milli çalışmaları yapan Mustafa Kemal Paşa 110 oy almıştı.
Dünyada tek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türk Milletinin evlatlarına verdiği önemi göstermesi açısından çok anlamlıdır. Bildiğiniz gibi Atatürk siz değerli çocuklarımıza bugünü bayram olarak armağan etmiştir.
1980’li yıllarda, Japonya ile Türkiye arasında yapılan işbirliği çalışmaları kapsamında Japonlar bir rapor sunar. Raporda özetle:
“sizin eğitim sisteminizde milli ruh yok” denilmektedir.
“Nasıl yani” diye sorulur Japonlara, onlarda;
“Biz Japonya’da okula başlayacak çocuklarımıza milli ruh şoklaması yaparız. Onları önce toplu halde hızlı trenlere bindirir, dev fabrikalarımızı, teknoloji merkezlerimizi gezdirir, ülkemizin gücünü gösteririz. Sonra da bu yavrularımızı alır, Hiroşima ve Nagasaki’ye götürür, orada atom bombası atılan ve yıllardır ot dahi bitmeyen alanları gösterir ve deriz ki: "Eğer siz bilinçlenmez ve az önce gördüğünüz teknolojiye sahip olmak için çalışmazsanız sonunuz böyle olur.” diye açıklarlar. Ve nihayetinde de  “Sizin Çanakkale’niz on Hiroşima eder!” derler.
Uzun bir tarihi geçmişi olan MKE Kurumumuz, çocuklarımızın tarih bilinciyle yetişmesinin öneminin farkında olarak, tarihimize ışık tutacak Sanayi ve Teknoloji Müzesini halkımızın hizmetine sunmuştur. Müzemizin her çocuk ve gencimiz tarafından gezilmesi ve milli tarihimizin bu yolla anlatılmasını önemsiyoruz.
Milli ve manevi değerlerimize bağlı, tarih ve kültürümüze sahip çıkan, onu yaşayan bireyler yetiştirmek milli bekamız ve geleceğimiz açısından top, tüfekten çok daha önemlidir.
TATA Sons firması sahibi Hintli iş adamı: Çocuklarınızı zengin olmaları için eğitmeyin. Onları mutlu olmaları İçin eğitin. Böylece, yetişkin olduklarında sahip oldukları şeylerin fiyatlarını değil değerlerini bilsinler. Değerli arkadaşlar, zenginlik büyük ölçüde bir şanstır. Ancak, insan olmak çaba gerektirir.
Bir din büyüğü de der ki: “Çocuklarda 5 haslet vardır ki onlar büyüklerde olsa Evliya olurlar.”
Çocuklar rızık için endişe etmezler, Hasta olduklarında Rabbi'ni kimseye şikâyet etmezler, Tek aşına yemeyi sevmezler, Hata yaptıklarında, korkar ve ağlarlar, Kavga ettiklerinde, kin tutmadan hemen barışırlar. Biz yetişkinlerin gerçekten çocuklarımızdan öğreneceği çok şeyler var.
Atatürk ise çocuklarımıza bir seslenişinde: “Küçük hanımlar, küçük beyler; sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli ve değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” demiştir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.

 

© MKE Kurumu 2017