Genel Müdürlüğümüzde “Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç” iş kolunda faaliyet gösteren iş yerlerimiz için Petrol İş Sendikası ile üyesi bulunduğumuz Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında 17.dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 24/03/2017 tarihinde başlamıştır. Müteakip toplantı 27/04/2017 tarihinde yapılmıştır.

Genel Müdürlüğümüzde “Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç” iş kolunda faaliyet gösteren iş yerlerimiz için Petrol İş Sendikası ile üyesi bulunduğumuz Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında 17.dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 24/03/2017 tarihinde başlamıştır.

Müteakip toplantı 27/04/2017 tarihinde yapılmıştır.

© MKE Kurumu 2017