İHALE SONUCU İLANI

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

İhale Kayıt Numarası  : 2018 / 589518
 
1- İhale Konusu İşin 
a) Adı : 1 adet Merkezi Sistem Vakum Ünitesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnameye göre, 1 adet Merkezi Sistem Vakum Ünitesi Alımı
c) Teslim Yeri :  MKE Gazi Fişek Fabrikası
 
d) Teslim Süresi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
Teslim Süresi 5 (beş) Aydır. 150 (Yüzelli) Takvim Günü
 
İhaleye Katılan İstekli Sayısı :   0
Geçerli Teklif Sayısı  :   0
Üzerine İhale Yapılan İstekliler :   Teklif Olmadığından İhale İPTAL edilmiştir.
İhale Kararının Onaylandığı Tarih :  06 Aralık 2018

© MKE Kurumu 2017