Fabrikamız ihtiyacı 1 kalemde 400 Litre BOR YAĞI(Mobılcut 260 veya muadili)    için doğrudan temin yoluyla alım yapılacaktır.

Teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının 14 Aralık 2018 Cuma Saat 14.00’a kadar fabrikamız adresine  kapalı zarf içerisinde     kargo, posta veya elden gönderiltmesini rica ederiz.

                                                                

  1. Nakliye işleri yükleniciye ait olup, malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.
  2. Malzemenin teslim tarihi: 31/12/2018 tarihine kadar malzemeler teslim edilecektir.
  3. Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden ÖTV dahil KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  4. ‰ 5,69 Karar Pulu bedeli Fabrikamıza aittir.
  5. Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve  “……………………. teklifidir” ibaresi yazılmalıdır. Bu fiyat teklifi isteme yazısı firmanız tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfının içerisine koyulacaktır.
  6. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
  7. Burada yazılı olmayan hususlar için Kurumumuzca hazırlanan MKEK Mal, Hizmet, Danışmanlık Hizmet Alım ve Yapım İşleri İhale ve Alım Yönergesinin hükümleri ile 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 K.İ.S.K. nu  geçerli olacaktır.
Birim Fiyat Teklif Mektubu İncele İndir
© MKE Kurumu 2017