MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Fabrikamızda Kullanılmak Üzere, Belirlenen Birim Fiyat TeklifMektubuna Göre 1 Kalemde Aksiyel Fan Doğrudan Temin Usulünce Alınacaktır.

 

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 12.12.2018  Saat : 15:00

AKSİYEL FAN TEKLİF İSTAME MEKTUBU İncele İndir
© MKE Kurumu 2017