MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Fabrikamızda Kullanılmak Üzere, Belirlenen İdari Şartnameye göre 1 Kalemde 65N1123-AA00-0DA1 adet güç modülü Doğrudan Temin Usulünce Alınacaktır.

 

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 14.12.2018  Saat : 15:00

TEKLİF İSTEME MEKTUBU, İDARİ ŞARTNAM VE İncele İndir
© MKE Kurumu 2017