ŞARTLAR
1- Teklif mektubu 14/12/2018 tarih, Saat 10.30'a kadar verilecektir.
2- Fiyatı TL/Kg. olarak verilecektir.
3- İhaleye katılacak firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Geri kazanım ve bertaraf edici lisanslı belgesi olması gerekmektedir.
4- Atıkları alacak firma ; 20/03/2015 tarih, 29301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘ ''Atıkların Karayolunda taşınmasına ilişkin tebliğ'' hükümlerine uygun olarak taşıma işlemini gerçekleştirecektir.
5- Taşıma araçlarının kasa veya tanklarının sızdırmaz ve kolaylıkla temizlenebilir nitelikte olması ve atığın dökme olarak taşınması durumunda konteyner türü kasa ile taşınmasına dikkat edilecektir.
6- Çevre Şehircilik Bakanlığının internet sitesinden 05/01/2018 tarihinde bir duyuru yapılmış olup, duyuruda bundan sonra atık gönderim işlemlerinde basılı ulusal atık taşıma formu (UATF) yerine , MOTAT üzerinden otomatik olarak oluşturulan " taşıma numarası" nın kullanılacağı husus yer almakta olup, bu duyuruda belirtilen esaslara uygun şekilde taşıma işlemi yapılacaktır.
7- Tehlikeli atıkların, Fabrikamızdan teslim alınmasından bertaraf edinceye kadar işlemlerden ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ihaleyi alan firma sorumlu olacaktır.

8- Atıkların teslim yeri Fabrikamız sahası olup, fabrikamız kantar tartısı geçerli olacaktır.
9- Atıklar Tehlikeli madde içeren çamurlar ve filtre kekleri 2600kg, Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, temizleme bezleri, koruyucu giysiler(üstübü, eldiven,yağlı talaş) 150kg , Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri 90 kg olmak üzere Toplam 2840 kg (yaklaşık)
10- Tehlikeli maddeler içeren Çamurlar ve Filtre kekleri variller içerisinde olup, varillerle birlikte teslim edilecektir.

11- Ayrıca, İhaleye ilişkin dokümanda yer alan belgeler de istekli firmadan istenecektir.

İhaleye İlişkin Doküman İncele İndir
© MKE Kurumu 2017