Bayi ve Poligonların Dikkatine

9x19 mm (Para) Turaç-Sterling (FMJ-124 GRN) Tabanca Fişeği

Yukarıda belirtilen ürünün bayi ve poligon satışları sınırlama olmaksızın devam etmektedir.

© MKE Kurumu 2017