İHALE SONUCU İLANI

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

İhale Kayıt Numarası  : 2018 / 405007
 
1- İhale Konusu İşin 
a) Adı : 3 adet Akülü İstif Aracı, Yaya Kumandalı Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnameye göre, 2 adet Vibrasyonlu Mermi Yıkama Tezgahı Alımı
c) Teslim Yeri :  MKE Gazi Fişek Fabrikası
d) Teslim Süresi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
Teslim Süresi 2 (İki) Aydır. 60 (Altmış) Takvim Günü
 
İhaleye Katılan İstekli Sayısı :   0
Geçerli Teklif Sayısı   :   0
Üzerine İhale Yapılan İstekliler :  Teklif Olmadığından İhale İPTAL edilmiştir.
İhale Kararının Onaylandığı Tarih :  11 Eylül 2018

© MKE Kurumu 2017