İhale Kayıt Numarası            : 2018/325613

İhale Konusu İşin

a) Adı                                     : MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Fiber Optik Altyapı Kablolama ve İç Kablolama Hizmeti

b) Niteliği, türü ve miktarı     : MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Ankara Merkez yerleşkesi ile MKE Aliağa Hurda Müdürlüğü Aliağa/İZMİR yerleşkesinde ihtiyaç duyulan ve teknik şartnamede belirtilen özellik ve miktardaki malzemelerin temini ile İdare tarafından belirlenen yerlere kurulumu, eski sistemin sökülmesi, altyapı- üstyapı kablolama, test ve sistemin çalışır vaziyette teslimi işi.

c) Yapılacağı Yer            : MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü (ANKARA) ve MKE Hurda İşletmesi Aliağa Hurda Müdürlüğü (İZMİR)

 

MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Fiber Optik Altyapı Kablolama ve İç Kablolama Hizmeti Alımı için toplam 6 (altı) firma teklif vermiş ve bu tekliflerin 3 (üç)’ü geçerli sayılmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu Maddesine göre açık ihale usulü ile Forte Bilgi ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. firmasına KDV hariç toplam 586.740,00 TL bedelle sözleşme imzalanmak üzere  ihale edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

© MKE Kurumu 2017