MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE

ENGELLİ İŞÇİ STATÜSÜNDE İŞE ALINACAK İŞÇİ İÇİN

28 AĞUSTOS 2018 TARİHİNDE YAPILAN SÖZLÜ SINAV/MÜLAKAT SONUCU AŞAĞIDADIR.

 

MKE AĞIR SİLAH ve ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

CNC

ASİL

YEDEK

BURAK KOCA

YASİN AĞRI

 

Sınavı kazanan asil adayın adresine tebligat gönderilecektir.

Bu tebligatta; adayın başvuracağı işyeri ile yanında getirmesi gereken belgeler bildirilecektir.

Kazanan asil adaya, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçlandıktan sonra işbaşı yaptırılacaktır.

Bu nedenle; adayın ekteki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu, uyarılar bölümünü dikkate alarak, eksiksiz ve hatasız bir şekilde bilgisayarda doldurup, gönderilen tebligatın aday tarafından tebellüğ edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde bildirilen işyerine aşağıdaki belgeleri teslim etmek üzere Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu (5 nüsha) ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.

KAZANAN/İŞBAŞI YAPTIRILACAK ADAYDAN İSTENEN BELGELER:

  1. Nüfus Cüzdanı
  2. Lise ve Dengi Okul Diploması Aslı
  3. EKPSS Sonuç Belgesi
  4. Adli Sicil Belgesi
  5. Askerlikle İlgili Belge
  6. 5 Adet Fotoğraf
  7. Engel Durumunu Gösterir Sağlık Kurulu Raporu Aslı veya Onaylı Sureti
  8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

NOT: 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Onbirinci Bölümünde yer alan Milli Savunma Bakanlığına ilişkin düzenlemenin, Görev Başlıklı 336'ıncı maddesinin 1.fıkrasının  (ç) bendi hükümleri gereğince, Millî Savunma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hizmetlerinin Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda, Millî Savunma Bakanlığının ilgili kuruluşu olmamız nedeniyle,   KPSS Yerleştirme işlemleri, 4857 sayılı İş Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat kapsamında, Kurumumuzda memur, sözleşmeli ve işçi personel olarak göreve başlatılması düşünülen adaylar hakkında yukarıda belirtilen madde hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

Göreve başlayacak adayların göreve başlama süreleri Kurumumuzdan kaynaklanmayan ve yukarıda belirtilen bu hüküm nedeniyle uzayabilmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu İçin Tıklayınız... İncele İndir
© MKE Kurumu 2017