1-    Fabrikamız ihtiyacı  aşağıda özellikleri  yazılı malzemeler   19 AĞUSTOS 2010 TARIHLI VE 27677 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYINLANAN M.K.E.K GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELIĞININ İHALE USULLERINE TABI OLMAYAN DOĞRUDAN ALIMLAR BAŞLIKLI 27. MADDENIN 1 / E  FIKRASI UYARINCA  DOGRUDAN TEMİN usulü ile  satın alınacaktır.

2- Firma  eksiksiz olarak  doldurulmuş  her bir sayfası  kaşelenmiş  ve  imzalanmış  birim  fiyat  teklif  Mektubunun  29 / 08 / 2018  tarih ve SAAT: 14.00  e  kadar bedeli firma tarafınızdan ödenmek üzere Posta veya Kargo  ile Fabrikamıza gönderilecektir. Belirtilen tarihten sonra intikal eden   veya  FAX  ile gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır..

3- Teklif Zarfının üzerine TAM OT0MATİK TESTERE TEZGAHI teklifidir  yazılması gerekmektedir.

4- Malzemenin   teslim yeri  (NAKLİYE, SIGORTA, KARGO vb.)  tüm masraflar  firmaya ait olmak üzere idarenin ambarıdır.    

5-Verilen teklifler değerlendirme tarihinden itibaren 30 gün geçerli olacaktır.

6- Malzemeler siparişi müteakip teklif edilen süre içinde teslim edilecektir. Geç teslimatlarda  sipariş tutarı üzerinden günlük %03 gecikme cezası tahsil edilecektir. RED EDİLEN MALZEME TESLİM EDİLMİŞ SAYILMAZ. GECİKME CEZASINI DURDURMAZ.

7- Sipariş teyit pulu bedelin firmaya ait olup,  bedeli   faturadan tahsil edilecektir.

8- Peşin ödeme veya avans ödemesi yapılmayacaktır.   

9-Teklif vermek suretiyle İhtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu, anlaşıldığı kabul edilecektir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere dokümanlarda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verilecektir. Dokümanda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak tüm yaptırımlar firma tarafından peşinen   kabul edilecektir.

10- Teklifler TL olarak verilecek olup, Döviz cinsinden verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11-MKE Çankırı Silah Fabrikası bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp,  ihaleyi yapıp / yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest  bulunmaktadır.

12- 678 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME' nin 30. MA DDESİ nde  " 04.01.2002 TARİHLİ VE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU' nun   11' nci MADDESİ nin BİRİNCİ FIKRASINA " g ) TERÖR ÖRGÜTLERİNE İLTİSAKI YAHUT BUNLARA İRTİBATI OLDUĞU, MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI veya  EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BİLDİRİLEN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN TEKLİF VERMESİ HALİNDE,  BU GERÇEK  veya  TÜZEL  KİŞİLER  İHALE  DIŞI  BIRAKILIR.

13. İHALE ÜZERİNDE KALAN FİRMADAN %6 ihale tutarı üzerinden KESİN TEMİNAT alınacaktır.  Teminatın süresi tezgah garanti süresi kadar olacaktır.

 

No:

Malzemenin Cinsi

ADET

Birim Fiyatı

Teslim Tarihi

1

 MKE 400 797 Ş NOLU TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN

 TEK TARAFA AÇILI KESİM TAM 0T0MATİK TESTERE TEZGAHI 

1

 

 

 

Teknik Şartname İncele İndir
© MKE Kurumu 2017