Fabrikamızın; Ekte belirtilen 1500 KG Çinko Fosfat Asidi ihtiyacı vardır. Fiyatınızı aşağıda yazılı şartlar dahilinde 17 Temmuz 2018 Saat: 15.00’e kadar fabrikamıza kapalı zarf  içerisinde ulaştırılmasını, son teklif verme saatine kadar kapalı zarf içerisinde teklifin gönderilmemesi halinde fabrikamız 0 318 225 40 60  nolu faksa teklif saatinden önce olmak kaydıyla teklif bildirimi yapılabilir, bu durumda teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta veya elden gönderilmesini rica ederiz. 

NOT            :

  1. Nakliye işleri yükleniciye ait olup, malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.
  2. Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  3. Malzemenin teslim tarihi:31/07/2018 tarihine kadar malzeme teslim edilecektir.
  4. Kapalı Zarf içerisinde Fabrikamıza ulaştırılan Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve  “……………………. teklifidir” ibaresi yazılmalıdır. Bu fiyat teklifi isteme yazısı ve teknik resim firmanız tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfının içerisine koyulacaktır.
  5. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
  6. Burada yazılı olmayan hususlar için MKEK Genel Müdürlüğü Mal,Hizmet,Danışmanlık Hizmet Alım ve Yapım İşleri İhale ve alım Yönergesinde yazılı hususlar geçerli olacaktır.
Birim Fiyat Teklif Formu İncele İndir
© MKE Kurumu 2017