İHALE SONUCU İLANI

İhale Kayıt Numarası          : 2018 / 40724 

İhale Konusu İşin

a) Adı                                     : TROTİL (TNT Tip 1, Flake Toz, MIL-DTL-248D)

b) Niteliği, türü ve miktarı  : 300.000 Kg 

c) Yapılacağı yer                  : MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü/KIRIKKALE

1376.SVG.0952 no.lu dosya konusu 300.000 Kg Şekillendirilmiş TROTİL (TNT Tip,Flake Toz, MIL-DTL-248D) alımı işi için toplam 5 adet teklif verilmiştir.

Söz konusu malzeme MKE Mühimmat Fabrikası teslim esasına göre  4.044.000,00 TL + KDV  bedelle Türkiye’de yerleşik HAY-ZEK  Elektronik Dayanıklı Tüketim Telekomünikasyon İnşaat Turizm Terlik San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına sözleşme imzalanmak üzere ihale edilmiştir.

           Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

                                                                                                                Zeynep TAŞTEMEL                        Ahmet KONUR    

                                                                                                               Dış Alım Şube Müdürü                 İkmal Dairesi Başkanı

 

 

© MKE Kurumu 2017