Kurumumuzun 2015-2016 yılı hesap ve işlemleri, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, Başkan Manisa Milletvekili Sayın Uğur AYDEMİR, Üye Sayın Milletvekilleri,  Kurumumuz Genel Müdürü Sayın Ahmet TAŞKIN, Sayıştay, Hazine Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri ve MKE Kurum Yöneticilerinin katılımıyla, 04 Nisan 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşüldü.

         Komisyon toplantısında Sayıştay tarafından hazırlanarak TBMM KİT Alt Komisyonunda görüşülen 2015 ve 2016 yıllarına ait raporlar görüşüldü. Ayrıca Kurum hakkında projeler, Ar-Ge çalışmaları, harcamalar, üretimler ve faaliyet sonuçları vb. konularda bir sunum gerçekleştirilerek Komisyona bilgi verildi.

         Kurumumuz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Taşkın; Kurumun, Altay tankı, obüs projeleri ve Milli Piyade Tüfeği üretiminde önemli sorumluluklar üstlendiğini vurgulayarak, önümüzdeki dönem için 7 gelişme ekseni belirlediklerini bu kapsamda ülke ihtiyaçları ve karlılığı artırma doğrultusunda bir dizi adım atacaklarını ifade etti. Ayrıca Kurum olarak, Ar-Ge çalışmaları kapsamında, 400 milyon liralık bütçeyle halen 100’e yakın proje yürütüldüğünü bunların da dörtte birinin kurum öz kaynaklarıyla karşılandığını,  bu yıl içinse 150 milyon liralık bir Ar-Ge harcaması yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

         MKE Kurumu için belirlenen yedi gelişme ekseni ve 2023 yılı vizyonu şöyle anlatıldı:

  • Güdümlü Mühimmat Sistemleri
  • Atış Kontrol/Kumanda Sistemleri
  • Kimyasallar/Hammadde Üretimi
  • Mekanik/Elektronik Tapalar
  • Vasıflı Çelik Üretimi
  • Güç Grubu Geliştirilmesi
  • İhracat/Yurt dışı Tesis Kurulumu

         Sunumda; faaliyet sonuçlarına ilişkin olarak 2015'te 964 milyon lira satış, 192 milyon lira faaliyet karı, 47 milyon lira dönem karı; 2016'da 1,1 milyar lira satış, 209 milyon lira faaliyet karı, 1 milyon lira dönem karı; 2017'de 1,3 milyar lira satış, 280 milyon lira faaliyet karı, 4 milyon lira dönem karı elde ettiklerini bildiren Sayın TAŞKIN, son 2 yılda dönem karı rakamlarının, Ar-Ge projeleri ve kurumun yenilenmesine yönelik teknolojik yatırımlarına karşılık ayrılmasından dolayı düşük göründüğünü söyledi. Bu yıl ise 2 milyar liranın üzerinde ciro beklediklerini ifade etti.

         Ürün teslimatlarında yaşanan gecikmeler konusunda,  teslimatlarda yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesine yönelik aldıkları tedbirlere ilişkin bilgiler veren Genel Müdürümüz, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile yaptığımız çalışmalarda 3 yıla sari ihtiyaçların belirlemesi, buna göre ileride ihtiyaç olabilecek mühimmat ve silah sistemlerinin üretimiyle ilgili önemli mesafe kat ettik. 2017 ve 2018'in ilk 3 ayında 1,5 milyar liraya karşılık gelen ürün için henüz sipariş almadan ön görüşmeler sonucu üretimler başlattık. Kurumda bundan sonra da uygulanacak stok sipariş sistemi kurduk. Buna göre, ihtiyaç sahipleriyle görüştüğümüz, ihtiyaç olacağını düşündüğümüz yurt içi ve dışı taleplere yönelik önceden üretime başlıyoruz. Bu amaçla şu ana kadar açmış olduğumuz stok sipariş miktarı 1,5 milyar liradır. Bunun 1 milyar liralık kısmı siparişe bağlandı.

         Önceden üretime başladığımız için bu siparişlerin hiçbirinde gecikme olmayacaktır. Bilhassa harekât kapsamında acil ihtiyaç durumu ortaya çıkan bazı ürünleri sözleşmesini bile imzalamadan teslim etme imkanımız oldu.

         Bu üretimlere önceden başlamamış ihtiyaç olduğunda bunları teslim edemeyecek, sıkça yaşanan gecikmelerle karşı karşıya kalabilecektik. Bu mekanizmayla önemli bir gelişme kat ettik." şeklinde konuyu özetleyerek, yılda 2 kere yapılan silah ve mühimmat toplantılarını ilgili birimlerle ayda 1 gerçekleştirdiklerini, bunun yanında özel toplantılarla ihtiyaçları belirlediklerini de sözlerine ekledi.

         Milli Savunma Bakanlığı sözleşmelerinde bazı mücbir sebeplerin haklı gecikme sebebi kabul edilmediğine de değinen Sayın Taşkın, bu konuda da esneklik sağladıklarını, özellikle yurt dışından tedarik edilen ürünlerin gelmemesi nedeniyle yaşanan gecikmelerin, belgeye dayalı olmak kaydıyla bu kapsamda değerlendirilmeye başlandığını ifade etti.

         Komisyon toplantısında Sayın Genel Müdürümüz, Kurumun yeniden yapılandırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların 2005’te başladığına işaret ederek, gelinen noktaya ilişkin "Bugüne kadar devam ettirilmiş ancak sonuçlandırılamamış. Geçen yıl yasa taslağı hazırladık, mart ayı içerisinde Milli Savunma Bakanımız Sayın Nurettin CANİKLİ tarafından Bakanlar Kurulu'nda sunumu yapıldı. Sanırım önümüzdeki günlerde yasa taslağı TBMM'ye sevk edilecek. Kurumun anonim şirket statüsüne dönüştürülmesiyle rekabetçi üretimin önünde engel oluşturan yapının iyileştirilmesi öngörülüyor." diye konuştu.       

         KİT Komisyon Toplantısı sonucunda Kurumumuzun 2015-2016 yıllarına ilişkin hesap ve işlemleri ayrı ayrı ibra edildi.

© MKE Kurumu 2017