İHALE SONUCU İLANI

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası  : 2018 / 66778

1- İhale Konusu İşin 
a) Adı : 3 Kalemde Toplam 90.000 Adet UN Oluklu Mukavva Ambalaj Kutusu Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnameye göre, (10.000 Adet Ambalaj Kutu Oluklu Mukavva, 2000 Ad. lik 7,65 Tab. Fiş. İçin, 60.000 Adet Ambalaj Kutu, Oluklu Mukavva, 1500 Adetlik ve 20.000 Adet Oluklu Mukavva Kutu, Büyük Boy Alımı)
c) Teslim Yeri :  MKE Gazi Fişek Fabrikası Malzeme Ambarı
d) Teslim Süresi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlayacak teslim süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
1. Kalem Ambalaj Kutu, Oluklu Mukavva, 2000 Ad.lik 7.65 Tab. Fş. İçin numune süresi ve UN Belgesini temin etme süresi de dahil olmak üzere 60 (Altmış) takvim günü içerisinde malın tamamı teslim edilecektir.
2. Kalem Ambalaj Kutu, Oluklu Mukavva, 1500 Adetlik numune süresi ve UN Belgesini temin etme süresi de dahil olmak üzere 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde malın tamamı teslim edilecektir.
3. Kalem Oluklu Mukavva Kutu, Büyük Boy, UN Belgeli 60 (Altmış) takvim günü içerisinde malın tamamı teslim edilecektir. UN Belgesini temin etme süresi de 60 (Altmış) takvim gününe dahildir.
Teslimat Teknik Şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde yapılacaktır.

İhaleye Katılan İstekli Sayısı :   1
Geçerli Teklif Sayısı  :   1
Üzerine İhale Yapılan İstekliler :   ESKİŞEHİR OLUKLU MUKAVVA SAN. A.Ş.
İhale Kararının Onaylandığı Tarih :  14 Mart 2018

© MKE Kurumu 2017