Fabrikamız ihtiyacı olan  ,”2 Kalemde 2 adet BASINÇ DENGELEME TANKI  ” için doğrudan temin yoluyla alım yapılacaktır.Fiyat teklifinizi aşağıda yazılı şartlar dahilinde 22/03/2018 perşembe     günü Saat:15.00 e kadar fabrikamıza kapalı zarf içinde bildirilmesini;

https://ebys.mkek.gov.tr/edys-web/images/blankTab.png Son teklif verme saatine kadar kapalı zarf içersinde teklifin gönderilememesi halinde fabrikamız 0318 225 40 60 nolu faksa teklif saattinden önce olmak kaydıyla teklif bildirimi yapılabilir.Bu durumda teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta veya elden gönderilmesini rica ederiz.

 

           

  1. Nakliye işleri yükleniciye ait olup,malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ve teslim edilecektir.
  2. Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  3. ‰ 5,69 Karar Pulu bedeli Fabrikamıza aittir.
  4. Malzemenin teslim tarihi: 30/03/2018tarihine kadar malzemeler teslim edilecektir.
  5. Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve “……………………. teklifidir” ibaresi yazılmalıdır. Bu fiyat teklifi isteme yazısı firmanız tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfının içerisine koyulacaktır.
  6. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
  7. Burada yazılı olmayan hususlar için Kurumumuzca 3(g) kapsamında hazırlanan MKEK Mal, Hizmet, Danışmanlık Hizmet Alım ve Yapım İşleri İhale ve Alım Yönergesinin hükümleri ile 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 K.İ.S.K. nu geçerli olacaktır.
Birim Fiyat Teklif Formu Sayfa 2 Teknik Resim İncele İndir
© MKE Kurumu 2017