Fabrikamız ihtiyacı olan ,"
için doğrudan temin yoluyla alım
750 AD TNT DOLDURMA HUNİSİ (81 LİK) "
yapılacaktır.Fiyat teklifinizi aşağıda yazılı şartlar dahilinde
fabrikamıza
21/03/2018 Çarşamba günü Saat:15.00 e kadar
içinde bildirilmesini rica ederiz.
Son teklif verme saatine kadar kapalı zarf içersinde teklifin gönderilememesi halinde fabrikamız
nolu
0318 225 40 60
faksa teklif saattinden önce olmak kaydıyla teklif bildirimi yapılabilir.Bu durumda teklif mektubunun ıslak imzalı
rica ederiz.
ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta veya elden gönderilmesini
.
Nakliye işleri yükleniciye ait olup,malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ve teslim edilecektir
Fiyatlar "₺" (TürkLirası) cinsinden
verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye
KDV
hariç
alınmayacaktır.
‰ 5,69 Karar Pulu bedeli Fabrikamıza aittir.
Malzemenin teslim tarihi: 20/03/2018tarihine kadar malzemeler teslim edilecektir.
Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve
ibaresi yazılmalıdır. Bu fiyat teklifi isteme yazısı firmanız tarafından kaşelenip
"......................... teklifidir"
imzalanarak teklif zarfının içerisine koyulacaktır.
Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından
okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
Burada yazılı olmayan hususlar için Kurumumuzca 3(g) kapsamında hazırlanan MKEK Mal, Hizmet, Danışmanlık Hizmet
Alım ve Yapım İşleri İhale ve Alım Yönergesinin hükümleri ile 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 K.İ.S.K. nu geçerli olacaktır.
birim fiyat teklif formu İncele İndir
teknik şartname 1 İncele İndir
teknik şartname 2 İncele İndir
© MKE Kurumu 2017