4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN ÇEVRE DÜZENLEME VE YEŞİL ALANLARIN BAKIMI HİZMETİ ALIMI

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ ALİAĞA HURDA MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Çakmaklı Mh. Sanayi Cad. No.36 - Aliağa / İZMİR

c) Telefon numarası: 232-6251120

ç) Faks numarası: 232-6251135

d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Murat ERDOĞAN-Şef

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: ÇEVRE DÜZENLEME VE YEŞİL ALANLARIN BAKIMI

b) Miktarı ve türü: 6 Ay - Hizmet

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: MKE Aliağa Hurda Müdürlüğü

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2018/98661

b) İhale usulü: Pazarlık Usulü 21/f bendi.

c) Tekliflerin sunulacağı adres:  Aliağa Hurda Müdürlüğü Ticaret Kısım Müdürlüğü

ç) İhalenin yapılacağı adres: Çakmaklı Mh. Sanayi Cd. No:36 Aliağa/İZMİR

d) İhale tarihi: 19.03.2018

e) İhale saati: 14:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Aliağa Hurda Müdürlüğü Eğitim Salonu

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Aliağa Hurda Müdürlüğü Ticaret Kısım Müdürlüğü Alım Şefliği

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/, www.mkek.gov.tr

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Aliağa Hurda Müdürlüğü Ticaret Kısım Müdürlüğü Alım Şefliği

ç) İhale dokümanı satış bedeli: 50 TRY (Türk Lirası) (elli Türk Lirası)

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu

EK :

1-Sözleşme Tasarısı

2- İdari Şartname

İDARİ ŞARTNAME İncele İndir
SÖZLEŞME TASARISI İncele İndir
© MKE Kurumu 2017