İHALE SONUCU İLANI


MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası  : 2018 / 7125

 1- İhale Konusu İşin 
a) Adı : 7 Kalemde toplam 68.000 Kg. Pirinç Şerit Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı 

 Pirinç Şerit   ( 0,89 x 14mm) 4.000 Kg.
 Pirinç Şerit   ( 1,33 x 11mm) 3.000 Kg.
 Pirinç Şerit   ( 0,69 x 56mm) 6.000 Kg.
 Pirinç Şerit   ( 0.69 x 65mm) 10.000 Kg.
 Pirinç Şerit   ( 0,98 x 43mm) 20.000 Kg.
 Pirinç Şerit   ( 0,98 x 51mm) 5.000 Kg.
 Pirinç Şerit   ( 0,46 x 57,5mm) 20.000 Kg.
  
c) Teslim Yeri : İdarenin Adresindeki Malzeme Ambarları
 
d) Teslim Süresi 

 Pirinç Şerit   ( 0,89 x 14mm) 40 (kırk) takvim günü 
 Pirinç Şerit   ( 1,33 x 11mm) 40 (kırk) takvim günü 
 Pirinç Şerit   ( 0,69 x 56mm) 40 (kırk) takvim günü 
 Pirinç Şerit   ( 0.69 x 65mm) 50 (elli) takvim günü 
 Pirinç Şerit   ( 0,98 x 43mm) 50 (elli) takvim günü 
 Pirinç Şerit   ( 0,98 x 51mm) 40 (kırk) takvim günü  
 Pirinç Şerit   ( 0,46 x 57,5mm) 50 (elli) takvim günü  

İhaleye Katılan İstekli Sayısı :   2
Geçerli Teklif Sayısı  :   2

Üzerine İhale Yapılan İstekliler :   KAYALAR BAKIR ALAŞIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

İhale Kararının Onaylandığı Tarih :  05.02.2018

 

 

 

© MKE Kurumu 2017