Birim
İHALELER

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BIDEC 2017 Fuarı - MKE Standı Tasarım, Montaj ve Demontajı İşi (teslim tarihi:15 Ekim 2017 saat 16.00) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) istisna maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası :2017/353572

İdarenin

a) Adresi: MKE Kurumu Genel Müdürlüğü, Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı, De gol Cad. No: 4 Anadolu Meydanı (Tandoğan) / Ankara

b) Telefon ve faks numarası: Tel: 0312 2961174-76-81-1660 Faks: 0312 296 16 92

c) Elektronik posta adresi : mkekpazarlama@mkek.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: www.mkek.gov.tr

İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: BIDEC 2017 Fuarı (Bahreyn) - MKE Standı Tasarım, Montaj ve Demontajı İşi

b) Teslim yeri :Bahrain International Exhibition & Convention Centre /BAHRAIN

c) İşin teslim tarihi :15 Ekim 2017, saat: 16.00 İhalenin a) Yapılacağı yer :MKE Kurumu Genel Müdürlüğü, Pazarlama ve İhracat Daire Başkanlığı

b) Tarihi ve saati :24 Temmuz 2017/15.00 / Pazartesi İşin Niteliği: Bahreyn Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ nde (Bahrain International Exhibition & Convention Centre) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna tahsis edilen 144 m² kapalı alanda tanıtım standının tasarım, üretim, montaj ve (demontaj) söküm işinin yapılması

İhaleye katılabilme şartları : İdari Şartnamesinde belirtilmiştir.

a) Detaylı fiyat teklifi;

b) Her yönden standı gösterir tasarım.

d) Stantta kullanılacak malzeme listesi.

e) İmzalı Teknik Şartname.

f) Referanslar, iş örnekleri

g) Firma Ticaret Belgesi

Teklif ve Değerlendirme:

İstekliler tekliflerini, teknik şartname koşullarını dikkate alarak hazırlayacaktır. Teklifler yerli istekliler tekliflerini PTT, posta, kargo yolu ile göndereceklerdir. Yabancı istekliler posta, kargo veya faks yolu ile teklif verebileceklerdir. Tekliflerin değerlendirmesi %50 toplam fiyat üzerinden ve %50 tasarım dikkate alınarak yapılacaktır.

Ödeme:

Ödeme işin bitimine müteakip Kesin Kabul raporu hazırlanması sonucu, faturaya istinaden yapılacaktır.