Birim
İHALELER

İhale Kayıt Numarası                 : 2017 / 210944

 

İhale Konusu İşin

 

a) Adı                                      : Muhtelif ( L110, M62 ve M61) Mermi Gömlek Yüksüğü

b) Niteliği, türü ve miktarı          : 3 kalemde 100.000 kg

c) Yapılacağı yer                      : MKE  Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü / Ankara TÜRKİYE

 

 

3 kalemde 100.000 kg Muhtelif ( L110, M62 ve M61) Mermi Gömlek Yüksüğü malzemesi için Açık İhale Usulü ile 08.06.2017 tarihinde ihaleye çıkılmış olup 2 (iki) adet teklif alınmıştır. Söz konusu malzeme 04.07.2017 tarihinde, MKE Gazi Fişek Fabrikası teslim esasına göre TL.4.348.300,00 +KDV bedelle ekonomik açıdan en avantaşlı teklif sahibi KAYALAR BAKIR ALAŞIMLARI SANAYİ  ve TİCARET A.Ş.firmasına ihale edilmiştir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.