Birim
İHALELER

İHALE SONUCU İLANI

MKE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

İhale Kayıt Numarası                  : 2017/ 258487

İhale Konusu İşin

a) Adı                                             : Tetril

b) Niteliği, türü ve miktarı          : 3.000 Kg.

c) Yapılacağı yer                           : MKE Mühimmat Fb.Md.lüğü-KIRIKKALE/TÜRKİYE

 

 

               

 

           1376.SVG.0912 no.lu dosya konusu 3.000 Kg. Tetril alımı işi için tek teklif verilmiş olup; Söz konusu 3.000 Kg. Tetril, 04/07/2017 tarihinde FOB East Coast/A.B.D Deniz Limanı teslim esasına göre toplam USD 97.350,00 bedelle Amerika’da yerleşik MIL-SPEC INDUSTRIES CORP. firmasına sözleşme imzalanmak üzere ihale edilmiştir.

 

           Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

  Köksal KÜÇÜKTURAN    

  İkmal Dairesi Başkanı