Birim
İHALELER

DUYURU

 

Müdürlüğümüzce Diğer Kurum/Kuruluş (Yerinden) veya Hurda Müdürlüklerimizden satışa sunulan karkas vasfında dış lastik hurdası yapılacak olan ihalelerde aşağıda belirtilen şartlarda satışa sunulacaktır.

 

Karkas vasfındaki dış lastik hurdaları, yer/saha temizliği esas olmak üzere teslim edilecektir.

  •  
  • Karkas vasfındaki dış lastik hurdası ihalelerine yalnızca R-108 ve /veya R-109 belgeli kaplamacılar girebileceklerdir.
  •  
  • Alıcı firma karkas lastik yığınının içinden çıkabilecek ÖTL' leri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yayımlanmış mevzuatlar doğrultusunda bertaraf ettirmekle yükümlü olup, ÖTL 'lerin bertaraf ettirildiğine dair belgenin birer nüshasının atık sahibi kuruma, Kurumumuza ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' na ibraz etmesi zorunludur.
  •  
  • İhaleye katılmak isteyen (R-108 ve/veya R-109) kaplamacı belgesi olmayan firmalar, söz konusu belgeye sahip firma ile sorumlu (pilot) firma belirtilmesi koşuluyla noter onaylı sözleşme belgesi ibraz etmeleri halinde ihaleye katılabilirler.
  •  

İlgili firmalara duyurulur.

 

Pazarlama ve Satış Müdürlüğü