Birim
İHALELER

DOĞRUDAN ALIM İLAN METNİ

1- Fabrikamız ihtiyacı aşağıda özellikleri yazılı Malzemeler 19 AĞUSTOS 2010 TARIHLI VE 27677 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYINLANAN M.K.E.K GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELIĞININ İHALE USULLERINE TABI OLMAYAN DOĞRUDAN ALIMLAR BAŞLIKLI 27. MADDENIN 1 / E FIKRASI UYARINCA DOGRUDAN TEMİN usulü ile satın alınacaktır.

 

2- Firma eksiksiz olarak doldurulmuş her bir sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış birim fiyat teklif Mektubunun 28 / NİSAN / 2017 tarih ve SAAT: 14.00 e kadar bedeli firma tarafınızdan ödenmek üzere KAPALI ZARF içinde Posta veya Kargo ile Fabrikamıza gönderilecektir. FAX ve belirtilen tarihten sonra intikal eden teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

3- Teklif Zarfının üzerine  4 KALEM BOYA  teklifidir yazılması gerekmektedir.

 

4- Malzemenin teslim yeri (NAKLİYE, SIGORTA, KARGO vb.) tüm masraflar firmaya ait olmak üzere idarenin ambarıdır.

 

5-Verilen teklifler değerlendirme tarihinden itibaren 30 gün geçerli olacaktır.

 

6- Malzemeler siparişi müteakip teklif edilen süre içinde teslim edilecektir. Geç teslimatlarda sipariş tutarı üzerinden günlük %03 gecikme cezası tahsil edilecektir. RED EDİLEN MALZEME TESLİM EDİLMİŞ SAYILMAZ. GECİKME CEZASINI DURDURMAZ.

 

7- Sipariş teyit pulu bedelin firmaya ait olup, bedeli  faturadan tahsil edilecektir.

 

8- Peşin ödeme veya avans ödemesi yapılmayacaktır.

 

9-Teklif vermek suretiyle İhtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu, anlaşıldığı kabul edilecektir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere dokümanlarda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verilecektir. Dokümanda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak tüm yaptırımlar firma tarafından peşinen kabul edilecektir.

 

10- Teklifler TL olarak verilecek olup, Döviz cinsinden verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

11-MKE Çankırı Silah Fabrikası bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp / yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest bulunmaktadır.

12- TEKLİFLER KALEM BAZINDA AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLECEK ve İŞİN TAMAMI VEYA BİR KISMI VEYA TEK BİR KALEMİ İSTEKLİYE SİPARİŞ EDİLEBİLECEK OLUP, İSTEKLİ BU DURUMU PEŞİN KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Malzeme Cinsi

KG

Birim

Teslim

 

No

 

 

Fiyatı

Süresi

 

 

 

 

 

 

 

 

GRİ FIRIN BOYA ( SUP. EM. DUNKEL GRAU ) 350.8.3.0003

50

 

 

 

1

(10 AR KG.lık AMBALAJLARDA 5 KUTU )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNCELTİCİ (VERDUNNER 990.0.0.0223

15

 

 

 

2

5 ER KG .LIK AMBALAJLARDA 3 KUTU )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAL 9005 SIYAH SU BAZLI

25

 

 

 

3

10 AR KG.LIK 2 KUTU, 5 KG.LIK 1 KUTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

TEMİZLEYİCİ ( AQUA CLEANER 990.0.0.0054

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALZEMELER W.MADER AG MARKA OLACAKTIR. ALTARNATİF BOYA  VE MARKA KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİYATLAR BU SAYFAYA YAZILACAKTIR.