Birim
İHALELER

ATIK BOR YAĞI GERİ DÖNÜŞÜM BERTARAF İŞİ

            Atık yağların kontrolü yönetmeliğine uygun olarak yaklaşık 5400 Litre civarında sulandırılmış bor yağının çevre mevzuatına uygun olarak kapalı zarf teklif usulü ile ihale edilecek olup, ihale sonucuna göre düşük fiyatı veren firmaya, geri dönüşüm ve bertaraf hizmet işi yaptırılacaktır.

 

ŞARTLAR                   

1-    Teklif mektubu 30/03/2017 tarih, Saat  10,30’a kadar verilecektir.

2-    Fiyatı TL/Kg. olarak verilecektir.

3-    İhaleye katılacak firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Geri kazanım ve bertaraf edici lisanslı belge olması gerekmektedir.

4-    Sulandırılmış bor yağının Fabrikamızdan teslim alınmasından bertaraf edinceye kadar işlemlerden ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ihaleyi alan firma sorumlu olacaktır.

5-    Alıcı firma Ulusal taşıma formunun ilgili nüshalarını onaylattıktan sonra Fabrika Müdürlüğümüze teslim edecektir.

6-    Sulandırılmış bor yağının teslim yâri Fabrikamız sahası olup, kantar tartısı geçerli olacaktır.