İnsan Kaynakları
İNSAN KAYNAKLARI

EĞİTİM İMKANLARI

Alıştırma Eğitimleri   :  Göreve yeni  başlayan kurum personeline işyerinin ve işinin tanıtılması, yeni işine ve çevresine alıştırılması için yapılan eğitimlerdir.       

 

Yetiştirme Eğitimleri:  Kurum personelinin işinde, aynı düzeyde veya bir üst göreve atanabileceği yeni işinde yetiştirilmesi, o işin istenen nitelikte ve sürede yapabilir hale getirilmesi için yapılan eğitimlerdir.  

 

Geliştirme Eğitimleri: Kurum personelinin işi ile doğrudan ilgili gelişmeleri, yenilikleri takip edip, öğrenip uygulayabilmesi, daha verimli çalışabilmesi ve motivasyonun artırılması için yapılan eğitimlerdir.