Mevzuat
MEVZUAT

                                                                  İKİNCİL MEVZUAT

                                               (Kurumun Tabi Olduğu Genel Yönetmelikler)

 

Yönetmelik Adı                                                 

Resmi Gazete Tarihi / Sayısı

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 

17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve   Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
 

18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı

 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik
 

15/11/1990 tarihli ve 20696 sayılı

 

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Essaslar Hakkında Yönetmelik
 

29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı

 

 


Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

 
24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin    Kılık, Kıyafetlerine Dair Yönetmelik
 

25/10/1982 tarihli ve 17849 sayılı


Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 

19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
 

11/08/1973 tarihli ve 14622 sayılı


Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

 

16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği    07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı