Mevzuat
MEVZUAT

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN YÖNERGELER

Sıra No. Talimat/Yönerge Adı Makam Olur Tarihi Uygulama Tarihi
1

MKE Kurumu Ağaçlandırma Çim ve Çiçek Yetiştirme Esas.Yönergesi 

24.09.2004 24.09.2004
2

MKE Kurumu Gn.Md.lüğü Antalya Din.ve Spor Tesisleri Yönergesi

11.05.2006 11.05.2006
3

MKE Kurumu Araştırma ve Geliştirme Yönergesi

29.12.2009 29.12.2009
4

MKE Kurumu Atış Poligonu İşletme ve Çalışma Yönergesi ile MKE Kurumu Gn.Md.lüğü Güvenlik Yönergesi

20.12.2005 20.12.2005
5

MKE Kurumu Bakım Onarım Yönergesi  ,  Ekler

08.03.2005 08.03.2005
6

MKE Kurumu Gn.Md.lüğü MKE BARUTSAN Yakıt ve Pat. Fb., MKE Hurda İşl.(Merkez,Aliağa ve Seymen), MKE Çankırı Silah Fb.Md.lükleri Sosyal Tesisler Yönergesi

11.05.2006 11.05.2006
7

MKE Kurumu Büfe ve Çayocağı İşletme Yönergesi  

Ekler

18.04.2006 18.04.2006
8

MKE Kurumu Gn.Md.lüğü Çocuk Bakımevi Yönergesi

14.04.2006 14.04.2006
9

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Denetleme Devamlı Yönergesi

07.12.2005 07.12.2005
10

MKE Kurumu MKE Destek Tes. İşl.Md.lüğü Sosyal Tesisler Yönergesi

14.04.2006 14.04.2006
11

MKE Kurumu Gn.Md.lüğü Eğitim ve Kütüphane Hizmetleri Yönergesi

21.03.2007 21.03.2007
12

MKE Kurumu Eğitim ve Dinlenme Merkezi Yönergesi

30.05.2007 30.05.2007
13

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Gazi Sosyal Tesisler Yönergesi

27.04.2005 27.04.2005
14

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Gümrük İşleri Yönergesi

30.09.2005 30.09.2005
15

MKE Kurumu Gn.Md.lüğü Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

16.12.2005 16.12.2005
16

MKE Kurumu MKE Gazi FişekFb.,MKE Kapsül Fb, MKE Hurda İşl, MKE BARUTSAN Roket ve Pat.Fb.,MKE MAKSAM Makina ve Maske Fb, MKE Çankırı Silah Fb.Görev ve Sıra Tahsisli Konut Yönergesi

07.01.2010 07.01.2010
17

MKE Kurumu Çalışanları Kişisel Koruyucu Donanım Yönergesi

26.10.2016 26.10.2016
18

MKE Kurumu Gn.Md.lüğü Haberleşme Yönergesi

03.12.2004 03.12.2004
19

MKE Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönergesi 

15.02.2006 15.02.2006
20

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İç Mevzuat Düzenleme Yönergesi

08/03/2005  08/03/2005
21

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İş Geliştirme ve İhracat İşlemleri Yönergesi

04.05.2016 04.05.2016
22

MKE Kurumu Genel Müdürlük ve Taşra Teşkilatı Misafirlerine Yapılan İkram Yönergesi

08.09.2006 08.09.2006
23

MKE Kurumu İstanbul Paz.Şb.Md.lüğü Misafirhane Özel Yönergesi  

20.12.2005 20.12.2005
24

MKE Kurumu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi

24.11.2016 24.11.2016
25

MKE Kurumu Gn.Md.lüğü İşçi Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönergesi  

08.03.2005 08.03.2005
26 MKE Kurumu İşletme Bütçesi Yönergesi 11.07.2011 11.07.2011
27 MKE Kurumu İşletme/Fabrikalarını Ziyaret Yönergesi 14.04.2006 14.04.2006
28 MKE Kurumu Gn.Md.lüğü İthal Silah Temin Yönergesi 10.04.2008 10.04.2008
29 MKE Kurumu Kalite Yönergesi   08.03.2005 08.03.2005
30 MKE Kurumu Kırıkkale Teşkilatı Kurum Konut Yönergesi 24.12.2009 01.01.2010
31

MKE Kurumu Kırıkkale Bölge Md.lüğü Otomatik Tel.Santralı İşl.Yöner.

07.10.2004 07.10.2004
32

MKE Kurumu Gn.Md.lüğü Merkez Teşkilatı Görev ve Sıra Tahsisli Konut Yönergesi
 

08.06.2010 08.06.2010
33 MKE Kurumu Maddi Duran Varlıklar Yönergesi  
Ekler
08.03.2005 08.03.2005
34

MKE Kurumu Gn.Md.lüğü Mali İşler ve Muhasebe Yönergesi

11.07.2011 11.07.2011
35

MKE Kurumu Gn.Md.lüğü Mal, Hizmet, Danışmanlık Hizmet Alım ve Yapım İşleri İhale  ve Alım Yönergesi

21.06.2013 21.06.2013
Y.K.K 204 Y.K.K 204
36

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Nöbetçi Memurluğu Özel Yönergesi

05.10.2006 05.10.2006
37 MKE Kurumu 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Yönergesi 19.09.2006 19.09.2006
38

MKE Kurumu Gn.Md.lüğü Ödül, Şeref Plaketi, Başarı ve Hizmet Belgesi Verilmesi Yönergesi

12.01.2007 12.01.2007
39 MKE Kurumu Sağlık Hizmetleri Yönergesi 08.03.2005 08.03.2005
40

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Tesis Yönergesi

27.04.2005 27.04.2005
41 MKE Kurumu Gn.Md.lüğü Stoklar ve Ambarlar Yönergesi 05.10.2012 05.10.2012
42

MKE Kurumu Gn.Md.lüğü Tanıtım Faaliyetleri ve Org.Yönergesi

08.03.2005 08.03.2005
43

MKE Kurumu Gn.Md.lüğü TAM (Takım, Aparat, Mastar)Yönergesi

08.03.2005 08.03.2005
44 MKE Kurumu Gn.Md.lüğü Telefonla Görüşme Yönergesi 03.12.2004 03.12.2004
45 MKE Kurumu Teknik Arşiv Yönergesi 08.03.2005 08.03.2005
46 MKE Kurumu Üretim Planlama Yönergesi 31.05.2013 31.05.2013
47

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Üretim Usul ve Esasları Yönergesi

30.05.2013 30.05.2013
48 MKE Kurumu Yatırım İşleri Yönergesi 08.03.2005 08.03.2005
49 MKE Kurumu İdari Birim Kimlik Kodları Yönergesi 02.01.2013 02.01.2013
50

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Yangından Korunma ve İtfaiye Teşkilatının Çalışmaları Yönergesi

08.03.2005 08.03.2005
51

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü MKE Hurda İşl. Md.lüğü Sevk Ekip Personeli Görevlendirme ve Görev Yöner

28.12.2009 28.12.2009
52 MKE Kurumu Yönetim Bilgi Sistemleri Yönergesi 19.04.2011 19.04.2011
53 MKE Kurumu Enerji Verimliliği Yönergesi 04.01.2013 04.01.2013
54 MKE Kurumu Sanayi ve Teknoloji Müzesi Yönergesi 19.12.2013 19.12.2013
55 MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik Hizmetler Yönergesi 07.12.2016 07.12.2016
56 MKE Kurumu Personeline Yapılacak Giyecek Yardımı ve Koruyucu Malzeme Yönergesi 14.04.2006 14.04.2006
57 MKE Kurumu Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi Yönergesi  18.02.2017  18.02.2017 
58 MKE Kurumu Atık Yağların Yönetimi Yönergesi  18.02.2017  18.02.2017 
59 MKE Kurumu Atık Yönetimi Yönergesi  18.02.2017 18.02.2017
60 MKE Kurumu Çevre Denetimi, Çevre Görevlisi ve Çevre Yönetim Birimi Yönergesi  18.02.2017 18.02.2017
61 MKE Kurumu Çevre İzni ve Lisansı Yönergesi  18.02.2017 18.02.2017
62 MKE Kurumu Gürültü Kirliliği Kontrolü Yönergesi  18.02.2017 18.02.2017
63 MKE Kurumu Hava Kirliliği Kontrolü Yönergesi  18.02.2017 18.02.2017
64 MKE Kurumu Su Kirliliği Kontrolü Yönergesi  18.02.2017 18.02.2017
65 MKE Kurumu Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Yönergesi 18.02.2017 18.02.2017

 

14.04.2006