İnsan Kaynakları
İNSAN KAYNAKLARI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında ödüllendirme işlemleri yapılmakta olup, gerektiğinde, söz konusu Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname hükümleri paralelinde yaptırımlar uygulanmaktadır.