Kurumsal
KURUMSAL

                                      Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

Adı ve Soyadı Bitirdiği Okul Görev Unvanı
Ahmet TAŞKIN ODTÜ Metalurji Mühendisi 02/12/2016 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmıştır.
Mehmet Kadri UYANIK Ankara Ünv. SBF.İktisat ve Maliye Bl.  28/08/2015 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden atanmıştır.
Hayrettin ÖZDEN A.D.M.M.A. Makina Mühendisi 31/08/2015 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden atanmıştır.
Tümgeneral Gürsel YÜZ Kara Harp Akademisi Silahlı Kuvvetler Akademisi 10/02/2017 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.
Müh.Alb.Mustafa ÜSTÜN Yıldız Ünv. Makina Mühendisi 02/12/2016 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.
                                                  Üst Yöneticiler
Adı ve Soyadı Bitirdiği Okul Görev Unvanı
Ahmet TAŞKIN ODTÜ Metalurji Mühendisi 02/12/2016 tarihinde Genel Müdür görevine atanmıştır.
Mehmet Kadri UYANIK Ankara Ünv. SBF.İktisat ve Maliye Bl.  28/07/2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır. 
Hayrettin ÖZDEN A.D.M.M.A. Makina Mühendisi 28/05/2010 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı  görevine atanmıştır.
İlhan AKDENİZ A.İ.T.İ.A Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu 22/12/2000 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır. 
Dr.Akif AKGÜL ODTÜ Metalurji Mühendisi Gazi Ünv. Fen Bil.Ens.Metal Eğitimi Yüksek Lisans Gazi Ünv. Fen Bil.Ens.Metal Eğitimi Doktora 08/01/2015 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.
Mehmet ÜNAL İTÜ Metalurji Mühendisi 16/06/2017 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.
Osman DİLBAZ Atatürk Ünv. İşl.Fak. Üretim Yönetimi Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş olarak görev yapmakta iken, 14/09/2006 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanı görevine atanmış olup, halen bu görevi devam etmektedir.
Şenay DAYANIR Ankara Ünv. Hukuk Fakiltesi Hukuk Müşavirliğinde Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta iken, 29/01/2010 tarihinde I.Hukuk Müşaviri görevine atanmış olup, halen bu görevi devam etmektedir.
Bülent SELAMOĞLU A.İ.T.İ.A. Başkent İktisadi ve Ticari İlimler Yük.Okulu İşletme Muhasebe Bl. MKE Silah Fabrikası Fabrika Müdür Yardımcısı (İdari) olarak görev yapmakta iken, 29/01/2014 tarihinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı görevine atanmıştır. 
Hasan ŞAHAN İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisi

TODAİE Kamu Yön.Lisansüstü Uzmanlık Prog.
Üretim Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Silah Şubesi Müdürü olarak görev yapmakta iken, 02/02/2015 tarihinde Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.
Korkmaz ALICI Eskişehir İ.T.İ.A. Kütahya Yön.Bil.Fak. İşletme Yönetimi  Merkez Muhasebe Şubesi Müdürü olarak görev yapmakta iken, 13/07/2015 tarihinde Mali İşler Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.
Levent ERCANLI ODTÜ Makina Müh. Teknoloji Seçme ve Değerlendirme Şubesi Müdürü olarak görev yapmakta iken, 26/06/2014 tarihinde Yatırım Planlama Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.
TODAİE Kamu Yön.Lisansüstü Uzmanlık Prog.
ODTÜ Fen Bil.Enst.Arkeometri Böl. Doktora
Kenan KÖKCÜ Karadeniz Teknik Ünv. Fizik Mühendisi Roket ve Kimya Şubesi Müdürü olarak görev yapmakta iken, 27/04/2015 tarihinde Üretim Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.
Zuhal DANIŞ Hacettepe Ünv.Kimya Y.Müh. Sistem Şubesi Müdürü olarak görev yapmakta iken, 10/01/1997 tarihinde Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı görevine atanmış olup, halen bu görevi devam etmektedir.
M.Ali GÜVEN Hacettepe Ünv. Sosyoloji Bl. İnsan Kaynakları Şubesi Müdürü olarak görev yapmakta iken,  19/06/2015 tarihinde  İdari Hizmetler Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.
Köksal KÜÇÜKTURAN ODTÜ Fen Ed.Fak.Kimya Bl.                         İkmal Dairesi Başkan Yardımcısı olup Yatırım Planlama Dairesi Başkan Vekili olarak görev yapmakta iken, 14/09/2006 tarihinde İkmal Dairesi Başkanı görevine atanmış olup, halen bu görevi devam etmektedir.
E.Bülent DİLAVEROĞLU İ.İ.T.İ.A. Siyasal Bilimler Yüksek Okulu Kamu Yön. Genel Müdürlük Müşaviri olarak görev yapmakta iken, 11/04/2007 tarihinde Daire Başkanı görevine atanmış, bilahare 03/09/2007 tarihinde İşletmeler, İştirakler ve Koordinasyon Dairesi Başkanı görevine atanmış olup, halen bu görevi devam etmektedir.
Osman PAKEL ODTÜ Makina Müh. MKE MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası Müdürü olarak görev yapmakta iken, 17/12/2015 tarihinde Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.  
Doğan ÇAVDAR Hacettepe Ünv. Kimya Müh. MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 10/01/2012 tarihinde MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır.
Selahaddin Adil KILINÇKAYA İ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesi                                                 Makina Mühendisi  MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğünde Fabrika Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak görev yapmakta olup, 24/05/2017 tarihinde MKE Mühimmat Fabrikası Müdürü görevini vekaleten yürütmek üzere görevlendirilmiştir.
Aziz UĞUR Ankara Ünv. Makina Müh. MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 26/06/2014 tarihinde MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır.  
Mehmet ÜNER A.D.M.M.A. Makina Mühendisi MKE Pirinç Fabrikası Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 10/10/2014 tarihinde MKE Pirinç Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır.  
Berna DOĞRUL ODTÜ Kimya Mühendisi MKE Mühimmat Fabrikası Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 12/04/2012 tarihinde MKE Barut Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır.  
Ahmet Timur BAĞCAZ ODTÜ Kimya Mühendisi MKE Kapsül Fabrikası Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 05/05/2014 tarihinde MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır.
Ali ARSLAN A.D.M.M.A. Kimya Mühendisi  MKE Kapsül Fabrikası Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 25/12/2014 tarihinde MKE Kapsül Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır.  
Derviş Mehmet OCAKCIOĞLU Gazi Ünv. Makina Mühendisi MKE MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası Müdürü olarak görev yapmakta iken, 04/05/2016 tarihinde MKE Silah Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır.  
Gündüz GÜLER ODTÜ Metalurji Yüksek Mühendisi MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 18/09/2014 tarihinde MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır.
Oral TAŞTEMEL A.D.M.M.A. Makina Mühendisi MKE MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası Fabrika Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak görev yapmakta iken,  02/12/2016 tarihinde MKE MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası Müdürü görevine  atanmıştır. 
Hami YAZAN İ.T.Ü. Kimya Müh. MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 30/05/2014 tarihinde MKE Hurda İşletmesi Müdürü görevine atanmıştır.
Mustafa ÇUVALOĞLU Ankara Ünv. Kırıkkale MYO İşletmecilik Bl. MKE Destek Tesisleri İşletme Müdür Yardımcısı (İdari) olarak görev yapmakta iken, 28/12/2015 tarihinde MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürü görevine atanmıştır.