Faaliyetler
FAALİYETLER

  ÜYESİ OLUNAN KURULUŞLAR

 

 TÜHİS

 Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası

 www.tuhis.org.tr

 

 ASO

 Ankara Sanayi Odası

 www.aso.org.tr

 

 ATO

 Ankara Ticaret Odası

 www.atonet.org.tr

 

KALDER        

Türkiye Kalite Derneği

www.kalder.org

 

SASAD

Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği

www.sasad.org.tr

 

 SAFEX

 Safex International

 www.safex-international.org

 

 IMMIB

 İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri
 Genel Sekreterliği

 www.immib.org.tr