Mevzuat
MEVZUAT

                                                       KURULUŞ MEVZUATI

 

MevzuatAdı

Sayısı

Resmi Gazete tarihi/Sayısı

 

MKE Kurumu Ana Statüsü

 

 

28/10/1984 tarihli ve 18559 sayılı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

233

18/06/1984 tarihli ve 18435 sayılı

 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK'nin Bazı Maddelerinin   Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

 

399

29/01/1990 tarihli ve

20417 mükerrer sayılı