Mevzuat
MEVZUAT

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN YÖNETMELİKLER

 

 

SıraNo

            Yönetmelik  Adı 

Yön.Krl.Kararı

   Tarih - Sayı     

     Uygulama

        Tarihi      

       

1

MKE Kurumu Sigorta İşleri Yön.      

24.06.2009/169

11.08.2009

(R.G.Tarihi)


2


MKE Kurumu Teftiş Kurulu Yön.

 

26.10.1992/346

09.12.1992

(R.G.Tarihi)

 

3

 


MKE Kurumu Genel Md.lüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

 

 

 

21.06.2012/212

08/09/2012  (R.G.Tarihi)

4

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra   Teşkilatı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

 

06.05.2015/29347

06/05/2015 (R.G.Tarihi)

 

5

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Memurları Disiplin Amirleri Hakkında Yön.

 

07.01.2005/1

13.01.2005 (R.G.Tarihi)

 

6

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri   Hakkında Yön.

 

07.01.2005/1 

13.01.2005

(R.G.Tarihi)

7

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yön.    

 

22.06.2010/192

19.08.2010

(R.G.Tarihi)

             8 MKE Kurumu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (b)  Kapsamında Yapılacak İhalelere  İlişkin Esaslar 22.06.2010/193       11.12.2010

       (R.G.Tarihi)

       

9

MKE Kurumu Yurtiçi Satış Yön.  

 

02.11.2004/304

20.11.2004

(R.G.Tarihi)

10

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Hurda İşletmesi Yurtiçi Satış ve Pazarlama Yön.   

 

13.09.2006/222

03.11.2006

(R.G.Tarihi)

            11 MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Taşınmaz Satış ve Kiraya Verme Yön.  Ek-1     Ek-2 14.08.2014/29088       14.08.2014
       (R.G.Tarihi)

 

           12

MKE  Kurumu Genel Müdürlüğü

Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmenliği

 15.12.2016/422

 

       03.03.2017
       (R.G.Tarihi)